HİZMETLERİMİZ

5188 sayılı güvenlik yasa uygulamaları

Güvenlik sektörünü ilgilendiren, 5188 yasa kapsamında yürütülmesi gereken tüm aşamaların takibi, yönetimi ve uygulaması, güvenlik hizmeti alabilmesi için, bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi, güvenlik hizmeti sözleşmesinin devlete gereken bildirimlerin yapılması, hizmet verecek personellerin yasal bildirimleri, ihtiyaç duyulan sigortaları ve yasaya uygun çalışma düzeni gibi konuları uzman kadrosuyla yapar.

Tesis Güvenlik Keşfi

Güvenliğe hizmeti almak isteyen, kurum ve kuruluşların güvenlik projelerini yapıp, en verimli ve risksiz yapıyı oluşturup, maksimum güvenlik seviyesini tespit ederek müşteriye sunar. Keşif ;Teknik ve fiziki ortamlara göre, insan gücünü, elektronik ekipmanı, malzemeyi ve her türlü iletişim konularından oluşur. Dolayısyla güvenlik alt yapısıyla ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri yapılır..

Tesis Güvenlik Risk analizi

Güvenlik hizmeti verilmesi planlanan tesislerin, muhtemel oluşabilecek, gasp, mekanik veya tesisat nedeniyle insanlara gelebilecek kaza riskleri, hırsızlık, yangın, sabotaj gibi tehditleri bütün detayları ile ortaya çıkarmak ve bu tehditleri en aza indirmek üzere alınması gereken önlemleri belirlemek ve yapılan analizler ve bunların yetkililere sunulmasıdır.

Güvenlik Eğitimleri

Güvenlik hizmetleri verilmeden önce, tesislerde görev yapacak personellerin görev öncesinde verilen merkezi eğitimi ( özel güvenlik yasası, mesleki eğitim konuları), projede oryantasyonu ve projeye göre özel eğitimleri kapsar. Her bir güvenlik elemanı, her proje için farklılık gösterecek, olası özel krizlerle baş edebilmek için uygun eğitimlere tabi tutulur. Örneğin; bir hastane de hasta yakını ile muhatap olan güvenlik elemanı ile AVM’de görevli bir güvenlik personellerine farklı eğitimler verilmektedir. Ayrıca tüm personellerin uyması gereken genel ve kişisel güvenliğe yönelik hususlarda bir bakış oluşturmak için, hizmet alan veya bu hizmeti talep edenlerin çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenir.

Güvenlik Denetim ve Kontrol Hizmetleri

Güvenlik hizmetinin performansını ölçmek amacıyla kademeli bir denetim-kontrol sistemi uygulanmaktadır. Bunlar; merkez yöneticileri, üst yönetime bağlı gece denetim müdürü ve proje yöneticileri tarafından yapılan denetimler ile belli büyüklükteki projelere yılda birkaç kez uygulanan Kalite Performans ölçümlerini kapsamaktadır..